MAESTRO PROFI tekućina za kitanje

OPIS PROIZVODA

Brzosušiva tekućina na bazi modificiranih veziva u organskim otapalima. Tekućinu odlikuje visoka elastičnost, odlična moć zapunjavanja pukotina, fuga i manjih oštećenja drvenog ili parketnog poda, kao i svojstvo da ne mijenja nijansu drvne piljevine prilikom sušenja zapunjene fuge.

APLIKACIJA MATERIJALA

Na prethodno obrušen parket brusnim papirom br. 60 – 80, nanosi se tekućina u koju je dodana drvna prašina. Tekućina se nanosi gleterom u 1 – 2 sloja ovisno o veličini fuga. Za popunjavanje fuga treba koristiti drvnu prašinu sa parketa koji se obrađuje kako nijansa zapunjene površine ne bi odstupala od nijanse parketa. Osušeni sloj tekućine potrebno je dobro prebrusiti brusnim papirom br. 80 – 100.

POTROŠNJA

0,06 - 0,125 l/m² ovisno o veličini fuga.

PAKIRANJE

5 l  / 10 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE