MAESTRO ljepilo za parket / KLASIK

OPIS PROIZVODA

MAESTRO ljepilo za parket – KLASIK na bazi vodene disperzije polivinilacetata za lijepljenje klasičnog parketa na betonske, drvene i slične podloge.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti suha (vlažnost do 2 %), ravna, glatka te dobro očišćena od masnoće i prašine te obrađena sa MAESTRO primerom za estrih.

NANOŠENJE

Nanosi se ravnomjerno nazubljenim gleterom u debljini sloja od oko 1 mm. Veže već nakon par sati, ali je daljnja obrada preporučiva tek nakon 24 sata dok konačnu čvrstoću postiže nakon 48 sati. Najbolji rezultati postižu se kad je temperatura ljepila, parketa i podloge od +15 do +25 °C. Ne raditi kod temperatura nižih od +10 °C!

POTROŠNJA

0,50 - 0,80 kg/m2

PAKIRANJE

4 kg / 25 kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE