RAZRJEĐIVAČ ZA EKOSIGNOL CS

OPIS PROIZVODA

Koristi se za razrjeđivanje naših premaza - EKOSIGNOL boja za horizontalnu signalizaciju

PAKIRANJE

0,50 l / 5 l / 20 l

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE